Shop by Categories

Sofa

Half leather sofa (No. 2104)

Half leather sofa (No. 2104)

產品編號:2104產品系列:PRIO系列產品名稱:2104半真皮梳化產品尺寸:[L1] 31”(L) x 32”(W) x 39”(H)價錢:$2,098.00 另有尺寸:[L2] 50”(L) x 32”(W) x 39”(H)  $3,098.00[L3] 69”(L) x 32”(W) x 39”(H)  $3,898.00..

HK$2,098.00 Ex Tax: HK$2,098.00

Half leather sofa (No. 2104)

產品編號:2104產品系列:PRIO系列產品名稱:2104半真皮梳化產品尺寸:[L1] 31”(L) x 32”(W) x 39”(H)價錢:$2,098.00 另有尺寸:[L2] 50”(L) x 32”(W) x 39”(H)  $3,098.00[L3] 69”(L) x 32”(W) x 39”(H)  $3,898.00..

HK$2,098.00

Half leather sofa (No. 612)
Sale

Half leather sofa (No. 612)

產品編號:612產品系列:SCIO系列產品名稱:612半真皮梳化產品尺寸:[L3] 72”(L) x 33”(W) x 38”(H) 原價:$3,998.00  (優惠價$2,998)..

HK$2,998.00 HK$3,998.00 Ex Tax: HK$2,998.00

Half leather sofa (No. 612)

產品編號:612產品系列:SCIO系列產品名稱:612半真皮梳化產品尺寸:[L3] 72”(L) x 33”(W) x 38”(H) 原價:$3,998.00  (優惠價$2,998)..

HK$2,998.00 HK$3,998.00

Half leather sofa (No. 616)

Half leather sofa (No. 616)

產品編號:616產品系列:PRIO系列 產品名稱:616半真皮梳化產品尺寸:[L1] 35”(L) x 34”(W) x 37”(H) 價錢:$2,598.00另有尺寸:[L2] 54”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $3,498.00[L3] 73”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $4,698.00..

HK$2,598.00 Ex Tax: HK$2,598.00

Half leather sofa (No. 616)

產品編號:616產品系列:PRIO系列 產品名稱:616半真皮梳化產品尺寸:[L1] 35”(L) x 34”(W) x 37”(H) 價錢:$2,598.00另有尺寸:[L2] 54”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $3,498.00[L3] 73”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $4,698.00..

HK$2,598.00

Half leather sofa (No. 618)

Half leather sofa (No. 618)

產品編號:618產品系列:PRIO系列產品名稱:618半真皮梳化 產品尺寸:[L1] 35”(L) x 34”(W) x 37”(H)價錢:$2,598.00 另有尺寸:[L2] 54”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $3,598.00[L3] 73”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $4,698.00..

HK$2,598.00 Ex Tax: HK$2,598.00

Half leather sofa (No. 618)

產品編號:618產品系列:PRIO系列產品名稱:618半真皮梳化 產品尺寸:[L1] 35”(L) x 34”(W) x 37”(H)價錢:$2,598.00 另有尺寸:[L2] 54”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $3,598.00[L3] 73”(L) x 34”(W) x 37”(H)  $4,698.00..

HK$2,598.00

Half leather sofa bed (No. 318)

Half leather sofa bed (No. 318)

產品編號:318產品系列:LETTO系列產品名稱:318半真皮梳化床產品尺寸:[L1] 38”(L) x 33”(W) x 39”(H)   價錢:$2,398.00另有尺寸:[L2] 56”(L) x 33”(W) x 39”(H)  $3,298.00[L3] 74”(L) x 33”(W) x 39”(H)  $4,598.00..

HK$2,398.00 Ex Tax: HK$2,398.00

Half leather sofa bed (No. 318)

產品編號:318產品系列:LETTO系列產品名稱:318半真皮梳化床產品尺寸:[L1] 38”(L) x 33”(W) x 39”(H)   價錢:$2,398.00另有尺寸:[L2] 56”(L) x 33”(W) x 39”(H)  $3,298.00[L3] 74”(L) x 33”(W) x 39”(H)  $4,598.00..

HK$2,398.00

Half leather sofa bed with storage (No. 338)

Half leather sofa bed with storage (No. 338)

產品編號:338產品系列:AMPIO系列產品名稱:338半真皮儲物梳化床產品尺寸:[L1] 38”(L) x 34”(W) x 39”(H)價錢:$2,498.00另有尺寸:[L2] 56”(L) x 34”(W) x 39”(H)  $3,398.00[L3] 74”(L) x 34”(W) x 39”(H)  $4,598.00..

HK$2,498.00 Ex Tax: HK$2,498.00

Half leather sofa bed with storage (No. 338)

產品編號:338產品系列:AMPIO系列產品名稱:338半真皮儲物梳化床產品尺寸:[L1] 38”(L) x 34”(W) x 39”(H)價錢:$2,498.00另有尺寸:[L2] 56”(L) x 34”(W) x 39”(H)  $3,398.00[L3] 74”(L) x 34”(W) x 39”(H)  $4,598.00..

HK$2,498.00

單座位布藝梳化

單座位布藝梳化

產品編號: CS-101產品名稱:單座位布藝梳化顏色:紫色 / 灰色 / 藍色產品尺寸:19.5" x 26" x 30.5"備註:布套可拆洗..

HK$698.00 Ex Tax: HK$698.00

單座位布藝梳化

產品編號: CS-101產品名稱:單座位布藝梳化顏色:紫色 / 灰色 / 藍色產品尺寸:19.5" x 26" x 30.5"備註:布套可拆洗..

HK$698.00

布藝梳化床

布藝梳化床

產品編號:6005產品名稱:布藝梳化床顏色:卡其色 / 綠色產品尺寸:37.5"闊 x 32"深 x 20"高 (開大75"長)價錢:$1,598.00..

HK$1,598.00 Ex Tax: HK$1,598.00

布藝梳化床

產品編號:6005產品名稱:布藝梳化床顏色:卡其色 / 綠色產品尺寸:37.5"闊 x 32"深 x 20"高 (開大75"長)價錢:$1,598.00..

HK$1,598.00

9923三座位真皮梳化
Sale

9923三座位真皮梳化

產品編號:9923產品系列:SCIO系列產品名稱:9923三座位真皮梳化產品尺寸:[L3] 72”(L) x 34”(W) x 36”(H)價錢:$3,998.00  (優惠價$2,998)..

HK$2,998.00 HK$3,998.00 Ex Tax: HK$2,998.00

9923三座位真皮梳化

產品編號:9923產品系列:SCIO系列產品名稱:9923三座位真皮梳化產品尺寸:[L3] 72”(L) x 34”(W) x 36”(H)價錢:$3,998.00  (優惠價$2,998)..

HK$2,998.00 HK$3,998.00

A08-48布藝梳化

A08-48布藝梳化

產品編號:A08-48產品系列:PANNO系列產品名稱: A08-48布藝梳化 產品尺寸:[L2] 48”(L) x 30”(W) x 32"(H)價錢:$1,598.00..

HK$1,598.00 Ex Tax: HK$1,598.00

A08-48布藝梳化

產品編號:A08-48產品系列:PANNO系列產品名稱: A08-48布藝梳化 產品尺寸:[L2] 48”(L) x 30”(W) x 32"(H)價錢:$1,598.00..

HK$1,598.00

A248仿皮儲物梳化

A248仿皮儲物梳化

產品編號:A248產品系列:AMPIO系列產品名稱:A248仿皮儲物梳化產品尺寸:[L2] 48”(L) x 30”(W) x 32"(H)物料:仿皮價錢:$1,798.00..

HK$1,798.00 Ex Tax: HK$1,798.00

A248仿皮儲物梳化

產品編號:A248產品系列:AMPIO系列產品名稱:A248仿皮儲物梳化產品尺寸:[L2] 48”(L) x 30”(W) x 32"(H)物料:仿皮價錢:$1,798.00..

HK$1,798.00

CY002布藝貴妃梳化床

CY002布藝貴妃梳化床

產品編號:CY002產品系列:CURVA系列產品名稱:CY002布藝貴妃梳化床 產品尺寸:[L3] 80”(L) x 60”(W) x 36"(H)價錢:$5,398.00..

HK$5,398.00 Ex Tax: HK$5,398.00

CY002布藝貴妃梳化床

產品編號:CY002產品系列:CURVA系列產品名稱:CY002布藝貴妃梳化床 產品尺寸:[L3] 80”(L) x 60”(W) x 36"(H)價錢:$5,398.00..

HK$5,398.00

Showing 1 to 12 of 24 (2 Pages)